Op initiatief van een van de leden heeft ook TVH zijn steentje kunnen bijdragen aan Clean up day 2020!

Een afvaardiging van vrijwilligers hebben zich met sup, boot en drijfgerij op de Spiegelplas gewaagd om afval in te zamelen.

Impressie van de route en activiteiten